Överlåtelse av ramavtal Aura Light AB

 Publicerad 2018-06-12

Angående nyheten i "Nyhetsbrev 2018-06-11" avseende överlåtelse av ramavtal för Aura Light AB så vill Kammarkollegiet meddela att överlåtelsen sker den 1 juli och inget annat datum. Se nedan:

Aura-koncernen omstrukturar och på grund av detta sker överlåtelse av ramavtal avseende Ljuskällor från 1 juli 2018.  Överlåtelse sker från Aura Light AB, orgnr. 556572-8887 till Aura Light Luminaires AB , orgnr. 556275-2278. I samband med detta byter Aura Light Luminaires AB namn till Aura Light AB.
Som en följd av detta kommer ramavtalsleverantören för Ljuskällor vara Aura Light AB, orgnr. 556275-2278.