Överlåtelse av ramavtal inom Användarnära IT-produkter och Klienter

 Publicerad 2018-02-19

I enlighet med villkoren i ramavtalen samt i enlighet med förutsättningarna i LOU, har Kammarkollegiet godkänt överlåtelse av ramavtal från Misco AB till Advania Sverige AB.

Advania Sverige AB övertar i sin helhet samtliga de åtaganden som Misco AB har haft enligt ramavtalen Användarnära IT-produkter 96-81-2014:006 och 96-81-2014:007 samt för Klient 96-50-2015:006, 96-51-2015:006, 96-52-2015:005 och 96-53:2015:005