Överlåtelse av ramavtal

 Publicerad 2018-04-09

Kammarkollegiet har godkänt överlåtelse av ramavtal. Via fusion har Tele2 Business AB org.nr 556465-8507 fört över hela sin verksamhet till Tele2 Sverige AB org.nr 556267-5164. Inga ändringar i övrigt.