Överlåtelse av ramavtal

 Publicerad 2018-10-02

Kammarkollegiet har godkänt överlåtelse av ramavtal. Via fusion har IP-Only Enterprise DGC AB, org.nr. 559134-9591 överfört ramavtalet i sin helhet till IP-Only Networks AB, org.nr. 556597-6122. Inga ändringar i övrigt.

Senast ändrad: 2018-10-02