Ramavtalet Brevförmedlingstjänster

 Publicerad 2019-01-14

Med hänvisning till att upphandlingen av brevförmedlingstjänster  blivit avbruten, behöver ni se över tiden för era leveransavtal/kontrakt gällande brevförmedlingstjänster för 2019. Befintligt ramavtal går ut 2019-03-31.

Kontaktperson: Gunilla Lannestedt