Ramavtalet med Hyundai Bilar AB har upphört

 Publicerad 2018-12-20

Ramavtalet med Hyundai Bilar AB har upphört efter att ägaren, SC Motors, beslutat att sälja Hyundai-agenturen i Sverige. Den nya ägaren, Nic Christiansen Group, tar endast över försäljningsverksamheten. Detta innebär att Hyundai Bilar AB inte längre kommer att kunna leverera bilar och andra produkter. Ingångna avtal om leveranser kommer dock att upprätthållas.