Tryckeritjänster delområde rangordning - Förlängning av ramavtal

 Publicerad 2018-03-27

Statens inköpscentral har förlängt ramavtalen för Tryckeritjänster inom delområde rangordning. Ny giltighetstid är t.o.m. 2019-02-23.