Upphandlingsdagarna 2019

 Publicerad 2019-01-09

Den 15 och 16 januari äger Upphandlingsdagarna 2019 rum på Kistamässan. Statens inköpscentral finns på plats med en monter.

Besök också våra seminariespår under mässan.

Seminariespår - tisdag den 15 januari kl 15.30-15.55
Hållbar dialog - Möjligheter med cirkulär ekonomi

Föredragshållare:
Therese Klaar, enhetschef för upphandlingen av varor och tjänster
Niklas Björns, upphandlare på enheten för upphandling av varor och tjänster


Seminariespår - onsdag den 16 januari kl 15.00-15.30
Uppföljning - Praktisk leverantörsuppföljning av strategiska avtal och dialog

Föredragshållare:
Klas Lindström, ramavtalsansvarig inom varor och tjänster samt IT
Gabriella Sydorw, jurist och områdesansvarig för uppföljning

Ta del av programmet för Upphandlingsdagarna 2019