Vattenautomater med tillhörande tjänster upphör att gälla 2018-09-01

 Publicerad 2018-07-11
koppar_detalj.jpg

Upphandling av kaffe- och vattenautomater pågår men då vattenautomater är en del i samma plan i upphandlingen av kaffeautomater så kommer detta innebära  att ramavtalsområdet för vattenautomater blir avtalslöst till dess att nya ramavtal beräknas vara tecknade.

Om behov av vattenautomater finns så bör ni  avropa snarast möjligt för att kunna teckna kontrakt senast 1 september 2018.

Ramavtalsområde Kaffeautomater med tillhörande varor och tjänster upphör att gälla 2019-02-16.