Annonserade upphandlingar - Programvaror och tjänster

 Publicerad 2018-01-22

De två sista upphandlingarna inom Programvaror och tjänster; Informationsförsörjning och Vård Skola Omsorg har nu annonserats i upphandlingsverktyget Tendsign:

Läs mer på upphandlingssidan

Sista anbudsdag är 15 mars 2018.

Kontaktpersoner: Arman Borghem och Daniel Melin