AV och videokonferens - överklagad till Högsta förvaltningsdomstolen

 Publicerad 2018-04-05
Grå KK2.JPG

Den tidigare vunna domen i Förvaltningsrätten samt Kammarättens beslut att ej lämna prövningstillstånd har nu överklagats till Högsta förvaltningsdomstolen. Högsta förvaltningsdomstolen har meddelat att Statens inköpscentral inte får ingå avtal innan något annat har bestämts.

Kontaktperson: Fredrik Engvall