AV och videokonferens - vunnen dom överklagad till Kammarrätten

 Publicerad 2018-02-27
Lagbok och klubba.jpg

Statens inköpscentral vann i Förvaltningsrätten samtliga överprövningar i upphandlingen AV och videokonferens - hårdvara, programvara och tjänster. En av Förvaltningsrättens domar har nu överklagats genom ansökan om prövningstillstånd i Kammarrätten.

Kontaktperson: Fredrik Engvall