AV och videokonferens - vunna domar

 Publicerad 2018-02-15

Statens inköpscentral har vunnit samtliga överprövningar i upphandlingen AV och videokonferens - hårdvara, programvara och tjänster. Nu avvaktar vi avtalsspärren och därefter avslutas upphandlingen så snart som möjligt.

Kontaktperson: Fredrik Engvall