AV och videokonferens – Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd

 Publicerad 2018-03-27
Dörr KK.jpg

Den tidigare vunna domen i Förvaltningsrätten som överklagades till Kammarrätten är nu avgjord. Kammarrätten meddelare inte prövningstillstånd.

Statens inköpscentral kommer nu avsluta upphandlingen så snart som möjligt och räknar med att de nya avtalen träder i kraft i april.

Kontaktperson: Fredrik Engvall