Förstudie webbaserat kontorsstöd

 Publicerad 2018-09-17
Skärmar 3.jpg

En förstudie har påbörjats inom webbaserat kontorsstöd.

Förstudien ska undersöka om det går att upphandla ett ramavtal för webbaserat kontorsstöd som är tekniskt, funktionellt och rättsligt intressant för offentlig sektor.

Projektet vill gärna ha en stor och blandad referensgrupp till denna förstudie, kontakta Daniel om du vill vara med och bidra.

Kontaktperson: Daniel Melin