Förstudien innovation påbörjas

 Publicerad 2018-04-19
Innovation 3.jpg

En förstudie har påbörjats inför eventuell upphandling inom området innovation.

Inom innovationer så finns det idag inget ramavtal och förstudien ska bland annat klargöra omfattning, inriktning, utformning och upplägg av kommande upphandling inom området.

Läs mer om förstudien på förstudiesidan.

Kontaktperson: Fredrik Engvall