Managementtjänster - leverantörsenkät

 Publicerad 2018-04-04
IT-konsult 1.jpg

Vi vill gärna få era synpunkter och erfarenheter inom området inför en eventuell ny upphandling av Managementtjänster från både nuvarande som framtida ramavtalsleverantörer. Det gör vi bland annat med hjälp av den enkät som ni finner här och på förstudiesidan.

Vi hoppas att ni har möjlighet att svara på enkäten så att vi kan få ett så omfattande underlag som möjligt. Enkäten tar ca 10 minuter att svara på och senast den 20 april behöver vi ert svar.