Ny förstudie - Datacenter och Telefoniprodukter

 Publicerad 2018-12-10
IT-konsult 2.jpg

En förstudie har påbörjats inför upphandling inom området Datacenter och Telefoniprodukter.

Förstudien ska beskriva nuläge och erfarenheter från användningen av ramavtalen Datacenter och Telefoniprodukter. Förstudien ska vidare klargöra omfattning, inriktning, utformning och upplägg inför kommande ramavtalsupphandling.

 

Kontaktperson: Sten Algotson