Överprövning It-konsulttjänster, region södra

 Publicerad 2018-05-29

Efter tilldelningsbesluten i upphandling It-konsulttjänster, region södra har ansökan om överprövning inkommit till förvaltningsrätten i Stockholm.

Kontaktperson: Anna Berg