Överprövning Programvaror och tjänster

 Publicerad 2018-03-06
Husfasad grå 1.JPG

Efter tilldelningsbesluten i upphandlingarna Programvaror och tjänster - Licensförsörjning och Programvaror och tjänster - Programvarulösningar har ansökan om överprövning inkommit till förvaltningsrätten i Stockholm.

Kontaktperson: Daniel Melin