Överprövning Skrivare - tjänst och produkt avseende fördelningsnyckel

 Publicerad 2018-01-25

Efter tilldelningsbeslutet i upphandlingen Skrivare - tjänst och produkt avseende fördelningsnyckel har ansökan om överprövning inkommit till förvaltningsrätten i Stockholm.

Kontaktperson: Hans Sundström