Programvaror och tjänster - vunna domar överklagade till kammarrätten

 Publicerad 2018-12-18

Statens inköpscentral vann i förvaltningsrätten samtliga överprövningar i upphandlingarna Programvaror och tjänster - Licensförsörjning samt Programvarulösningar. Förvaltningsrättens domar har nu överklagats genom ansökan om prövningstillstånd i kammarrätten.

Kontaktperson: Daniel Melin