Ramavtal IT-konsulttjänster, resurskonsulter, som snart löper ut

 Publicerad 2019-01-21

Ramavtalen för IT-konsulttjänster, resurskonsulter, för de nuvarande regionerna Sydöstra samt Norra och Uppsala-Örebro är maximalt giltiga fram till 2019-04-13, därefter löper de ut.

Upphandlingar av nya ramavtal för dessa regioner pågår, men det finns risk för att det kan bli avtalslöst under en period.

Myndigheter inom dessa regioner som har behov av IT-konsulter efter 2019-04-13, d.v.s. senare under våren och sommaren, rekommenderas att redan nu planera för avrop på befintliga ramavtal för att säkerställa att behoven kan täckas. Kontrakten måste vara tecknade senast dagen som ramavtalen löper ut.

Detta gäller dock inte myndigheter inom Jönköpings- och Kalmar län som från och med 2019-04-14 kan börja avropa från det nya ramavtalet för ”region Södra – NYA”.

Läs mer på upphandlingssidan

Kontaktperson: Anna Berg