Samarbete mellan inköpscentralerna kring innovationsmäklare

 Publicerad 2018-10-22
Pusselbitar.jpg

Statens Inköpscentral och SKL Kommentus Inköpscentral genomför en förstudie tillsammans inför en kommande ramavtalsupphandling av innovationsmäklare. Målsättningen är att underlätta för upphandlande myndigheter att få tillgång till innovativa produkter (varor och tjänster) samt för leverantörer att sprida sina innovativa produkter till offentlig sektor.

- Det här är starten på något nytt. Tanken är att vi ska utgå från de pilotprojekt som görs inom offentlig sektor, och vi hoppas att det ska byggas på och att det ska bli mer. Det finns en hel del innovationsprojekt hos olika myndigheter idag och vi vill att fler ska kunna nås av och använda de projekten, säger Fredrik Engvall, projektledare på Statens inköpscentral på Kammarkollegiet

Första samarbetet mellan inköpscentralerna

Det är första gången inköpscentralerna gemensamt genomför förstudie och upphandling för att på detta sätt möta behovet hos hela offentlig sektor, dvs statliga myndigheter, kommuner, landsting och regioner.

- Det är verkligen roligt att tillsammans med Statens Inköpscentral samverka för vass upphandling av innovationsmäklare för nytt ramavtalsområde som på ett relevant sätt främjar ett enklare möte mellan beställare och leverantörer av innovativa lösningar, säger Ida Engberg kategoriansvarig för digitalisering hos SKL Kommentus Inköpscentral.

Dialog med leverantörerna på marknaden

Nu bjuder inköpscentralerna in till en leverantörsdialog för att kunna ta tillvara branschens erfarenheter och kunskaper på området.

- Vi vill genom detta ha en tidig dialog med leverantörer på marknaden, sprida information om vad vi avser med innovationsmäklare samt få kunskap och information om marknaden, berättar Ida.

Missa inte Leverantörsdialogen den 15 november!

Anmäl dig till Leverantörsdialog inför upphandling av ramavtal för innovationsmäklare senast den 11 november.

Kontaktperson: Fredrik Engvall