Skrivare - tjänst och produkt, förnyad konkurrensutsättning

 Publicerad 2018-12-05

Högsta förvaltningsrätten har beslutat att Statens inköpscentral inte får ingå avtal innan annat är beslutat i upphandlingen Skrivare - tjänst och produkt, anbudsområde förnyad konkurrensutsättning.

 

Kontaktperson: Renée Skiver