Skrivare förnyad konkurrensutsättning - domar om rättelse

 Publicerad 2018-02-23
Skrivare 1.jpg

Förvaltningsrätten i Stockholm har meddelat domar för ramavtalsupphandlingen Skrivare avseende anbudsområdet med förnyad konkurrensutsättning. Tilldelningsbeslutet i upphandlingen ska rättas. Statens inköpscentral analyserar domarna och återkommer med besked så snart som möjligt. Upphandlingssidan hålls uppdaterad.

För behov av utskrift som tjänst finns ramavtalet IT Drift. Vid frågor om avrop från det ramavtalet, kontakta Mikael Larsson.