Skrivare förnyad konkurrensutsättning - nytt tilldelningsbeslut

 Publicerad 2018-04-03
Böcker liten.jpg

Förvaltningsrätten i Stockholm meddelade domar i februari 2018 med innebörden att tilldelningsbeslutet ska rättas i upphandlingen Skrivare - tjänst och produkt, avseende anbudsområdet med förnyad konkurrensutsättning. Efter rättelse enligt förvaltningsrättens domar fattades 2018-03-29 nytt tilldelningsbeslut. Avtalsspärr löper t.o.m. 2018-04-09.

Upphandlingssidan hålls uppdaterad.

Kontaktperson: Arman Borghem