Statens inköpscentral representerar Sverige i nätverk för innovationsupphandling

 Publicerad 2018-11-06

EU lanserar nätverk för upphandling av innovation

Innovationsupphandling är ett viktigt verktyg för att möta samhällsutmaningar och innebär i korthet att en upphandlande myndighet eller enhet efterfrågar eller tillåter nya lösningar i sin upphandlingsprocess. För att främja innovationsupphandling har EU lanserat projektet Procure2Innovate.

För att främja och underlätta upphandling av innovationer finansierar EU projektet Procure2Innovate som lanserades i oktober. Syftet är att ge stöd till EU-länder att utveckla egna kompetenscenter med målet att bygga ett nätverk för innovationsupphandling. I projektet representeras Sverige av Upphandlingsmyndigheten och Statens inköpscentral på Kammarkollegiet.

– Procure2Innovate syftar till att underlätta upphandling av innovationer. Att bygga ett nätverk av kompetenscenter som aktivt delar erfarenheter och goda exempel är en viktig del i det arbetet, säger Fredrik Engvall som ansvarar för fokusområdet innovation på Statens inköpscentral.

Läs mer om procure2innovate här

Läs nyheten på Upphandlingsmyndighetens webbplats