Tilldelningsbeslut gällande Programvaror och tjänster

 Publicerad 2018-02-23
Skärmar 2.jpg

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har fattat tilldelningsbeslut avseende upphandlingarna Programvaror och tjänster - Licensförsörjning, dnr. 23.3-5561-17 och Programvaror och tjänster - Programvarulösningar, dnr. 23.3-5562-17

Nu avvaktas avtalsspärr. Avtalsspärren löper ut 2018-03-05.

Kontaktperson: Daniel Melin