Tilldelningsbeslut gällande Programvaror och tjänster

 Publicerad 2018-08-21

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har fattat tilldelningsbeslut avseende upphandlingen Programvaror och tjänster - Vård Skola Omsorg, dnr. 23.3-6188-17.

Nu avvaktas avtalsspärr. Avtalsspärren löper ut 2018-08-31.

Kontaktperson: Daniel Melin