Tilldelningsbeslut i Programvaror och tjänster - Systemutveckling

 Publicerad 2018-10-10
Skärmar 2.jpg

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har fattat tilldelningsbeslut i upphandlingen Programvaror och tjänster - Systemutveckling, dnr. 23.3-5559-17.

Nu avvaktas avtalsspärr. Avtalsspärren löper ut fredag den 19 oktober 2018.

Sedan tidigare har tilldelningsbeslut fattats i Programvaror och tjänster-upphandlingarna "Licensförsörjning", "Programvarulösningar" och "Vård Skola Omsorg". Gällande Licensförsörjning och Programvarulösningar väntar vi på domar från Förvaltningsrätten i Stockholm. Vård Skola Omsorg är redo för avrop från den 1 januari 2019. Tilldelningsbeslut i den Programvaror och tjänster-upphandling som återstår, Informationsförsörjning, väntas senare i år. För aktuell status, se upphandlingssidan.

Kontaktperson: Arman Borghem