Tilldelningsbeslut IT-konsulttjänster Resurskonsulter, region Södra

 Publicerad 2018-05-21
IT-konsult 2.jpg

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har fattat tilldelningsbeslut avseende upphandlingen IT-konsulttjänster Resurskonsulter, region Södra, dnr. 23.3.7067-17.

Här kan du läsa tilldelningsbeslutet och utvärderingsrapporten.

Nu avvaktas avtalsspärr. Avtalsspärren löper ut 2018-05-28.

Kontaktperson: Anna Berg