Tilldelningsbeslut Skrivare, anbudsområde Fördelningsnyckel

 Publicerad 2018-01-10
Skrivare 2.jpg

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har fattat beslut om tilldelning gällande upphandlingen Skrivare som tjänst och produkt dnr. 23.3.2401-2016, anbudsområde Fördelningsnyckel. Observera att tilldelningsbeslutet endast gäller för det ena anbudsområdet kallad Fördelningsnyckel.

Nu avvaktas avtalsspärr. Avtalsspärren löper ut 2018-01-19.

Kontaktperson: Hans Sundström