Tyck till i pågående förstudie Innovationsmäklare

 Publicerad 2019-02-01
Innovation

Arbetar du på en myndighet, kommun eller region som är intresserade av att avropa innovativa varor och tjänster? Nu finns ett tillfälle att tycka till och samtidigt ge Statens inköpscentral och SKL Kommentus Inköpscentral värdefull information till förstudien Innovationsmäklare.

Era synpunkter och erfarenheter är viktiga för oss vi ber er därför besvara frågorna i vår enkät, dock senast den 20:e februari.

Anmäl er till enkäten