Annonserad upphandling - mediebyråtjänster

 Publicerad 2018-02-01

Upphandlingen av mediebyråtjänster har nu annonserats i upphandlingsverktyget Tendsign.

Läs mer på upphandlingssidan. Sista anbudsdag är 12 mars 2018.

Kontaktpersoner: Aida Colakovic