Avbruten upphandling - Brevförmedling

 Publicerad 2019-01-10

Statens inköpscentral har avbrutit upphandling av Brevförmedlingstjänster pga bristande konkurrens. Vi har för avsikt att snarast möjligast göra om upphandlingen.

Kontaktperson: Jeanette Hemmingsson