Avtal tecknat - Hygien och städprodukter

 Publicerad 2018-10-05

Ramavtal med Procurator Sverige AB är signerat och träder i kraft 1 november 2018. Under den avtalslösa perioden (181008 - 181031) erbjuder Procurator föregående ramavtals priser.

Kontaktperson: Fredrik Björnström