Dom i Förvaltningsrätten gällande upphandling hotelltjänster kvalitetskategori 3

 Publicerad 2018-03-15

Förvaltningsrätten har den första mars 2018 meddelat dom avseende upphandling av hotelltjänster 2017 Kvalitetskategori 3 dnr 23.3-6500-17. Förvaltningsrätten har förordnat att Statens inköpscentral ska göra om upphandlingen för Stockholm zon 1 t.o.m. Stockholm zon 12. Statens inköpscentral är därför tvungen att avbryta upphandlingen i dessa delar.
Statens inköpscentral ämnar dock genomföra en ny upphandling under 2018 avseende hotelltjänster Kvalitetskategori 3 för Stockholm zon 1 t.o.m. Stockholm zon 12. Mer information kring detta kommer att publiceras på avropa.se under våren.

Statens inköpscentral kommer snarast att teckna avtal för de resterande orterna/zonerna i ovanstående upphandling.