Extern remiss – Brevförmedlingstjänster

 Publicerad 2018-05-18

Nu finns en extern remiss ute för brevförmedlingstjänster. Läs mer på upphandlingssidan

Synpunkter bifogas via e-post till: Jeanette Hemmingsson. Vi tar tacksamt emot alla synpunkter.

Vänligen inkom med era synpunkter på denna externa remiss senast 2018-06-11.