Extern remiss – Hygien- och städprodukter

 Publicerad 2018-03-16

Nu finns en extern remiss ute för hygien- och städprodukter. Läs mer på upphandlingssidan.

Synpunkter bifogas via e-post till: Fredrik Björnström. Vi tar tacksamt emot alla synpunkter.

Vänligen inkom med era synpunkter på denna externa remiss senast 2018-03-26.