Extern remiss – Möbler och inredning

 Publicerad 2019-01-21

Inför kommande upphandling av ett statligt ramavtal för Möbler och inredning inbjuder vi leverantörer och andra berörda parter att inkomma med synpunkter på ett utkast till delar av ett upphandlingsdokument.

Upphandlingen omfattar endast nya möbler. Kammarkollegiet kommer att starta upp ett separat projekt gällande cirkulära möbelflöden.

Syftet med denna externa remiss är att underlätta för oss att utforma ett upphandlingsdokument som uppfyller kraven på transparens och proportionalitet. Vidare ger den externa remissen möjlighet för leverantörer och andra berörda parter inom området att bidra med sin kunskap och erfarenhet.

Den externa remissen består av följande tre (3) dokument:

  1. Information om extern remiss
  2. Bilaga Externs remiss Möbler och inredning
  3. Bilaga Svar på extern remiss

Ovanstående dokument finns på upphandlingssidan

Synpunkter bifogas via e-post till: Mattias Ek. Vi tar tacksamt emot alla synpunkter.

Vänligen inkom med era synpunkter på denna externa remiss senast 2019-02-01.