Extern remiss – Säkerhetssystem

 Publicerad 2019-01-23

Inför kommande upphandling av ett statligt ramavtal för Säkerhetssystem inbjuder vi leverantörer och andra berörda parter att inkomma med synpunkter på ett utkast till delar av ett upphandlingsdokument.

Upphandlingen omfattar endast Säkerhetssystem. Kammarkollegiet upphandlar Brandskydd samt Konsulter för säkerhetssystem som två separata områden.

Syftet med denna externa remiss är att underlätta för oss att utforma ett upphandlingsdokument som uppfyller kraven på transparens och proportionalitet. Vidare ger den externa remissen möjlighet för leverantörer och andra berörda parter inom området att bidra med sin kunskap och erfarenhet.

Den externa remissen består av Allmänna villkor för Säkerhetssystem.

Ovanstående dokument finns på upphandlingssidan

Synpunkter bifogas via e-post till: Niklas Björns. Vi tar tacksamt emot alla synpunkter.

Vänligen inkom med era synpunkter på denna externa remiss senast 2019-02-04.