Extern remiss – Taxitjänster

 Publicerad 2018-06-11
Taxi 2.jpg

Nu finns en extern remiss ute för taxitjänster. Läs mer på upphandlingssidan

Synpunkter bifogas via e-post till: Fredrik Björnström

Vänligen inkom med era synpunkter på denna externa remiss senast 2018-07-27.