Flyttjänster - fortfarande överprövat

 Publicerad 2018-01-22

Just nu är det många som hör av sig och frågar om Flyttjänster. Upphandlingen ligger fortfarande hos Förvaltningsrätten för avgörande.
Det kommer publiceras en nyhet på avropa.se så snart besked i ärendet inkommer.