Flyttjänster - klart för avrop

 Publicerad 2018-04-20

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har nu tecknat ramavtal gällande Flyttjänster.

Ramavtalet är länsindelat och omfattar flyttuppdrag av varierande storlek med både lång och kort framförhållning.

Flyttjänster avser såväl interna som externa flyttuppdrag. Det innebär att det kan flyttas inom ett våningsplan, mellan två olika våningsplan inom samma byggnad, flytt från en byggnad till en annan eller flytt till ny adress. Nytt i detta avtal är att man kan avropa bohagstransport.

Läs mer om ramavtalet

Kontaktperson: Yvonne Tuoremaa