Förstudie avseende revisions- och granskningstjänster påbörjas

 Publicerad 2018-01-08

En förstudie har påbörjats inför eventuell upphandling inom området revisions- och granskningstjänster.

För att komma till förstudiesidan.