Förstudie Drivmedel

 Publicerad 2018-09-05

En förstudie har påbörjats inför eventuell upphandling inom området drivmedel.

Förstudien ska beskriva nuläge och erfarenheter av användningen av de löpande ramavtalen inom det aktuella ramavtalsområdet. Förstudien ska vidare klargöra omfattning, inriktning, utformning och upplägg av kommande upphandling inom området.

För att komma till förstudiesidan