Förstudierapporten för Bevakningstjänster är publicerad

 Publicerad 2018-04-09

Nu är förstudierapporten för Bevakningstjänster publicerad.

För synpunkter på rapporten samt frågor vänligen kontakta ansvarig projektledare Mattias Ek.