Förstudierapporten för Paketförmedlingstjänster är publicerad

 Publicerad 2018-03-19

Nu är förstudierapporten för Paketförmedlingstjänster publicerad.

För synpunkter på rapporten samt frågor vänligen kontakta ansvarig projektledare Jeanette Hemmingsson.