Förstudierapporten för rekryteringstjänster är publicerad

 Publicerad 2018-12-03

Projektet förstudie rekryteringstjänster är nu slutfört och rapporten är publicerad.

För att ta del av förstudierapporten

Har ni några frågor kontakta ansvarig projektledare Fredrik Aglo